Categorie Boeken

De kunst van het heldere denken

De kunst van het heldere denken van Rolf Dobelli is een boek dat je uitnodigt om je eigen denkprocessen te herzien en te verfijnen. Dobelli neemt je mee op een verhelderende reis door de valkuilen van ons dagelijks denken. Met…

De Werkelijkheid van Gewoontevorming

Psycho cybernetics

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en zelfverbetering circuleert een hardnekkige mythe: het duurt slechts 21 dagen om een nieuwe gewoonte te vormen. Deze misvatting vindt zijn oorsprong in het werk van Dr. Maxwell Maltz, een plastisch chirurg uit de…

The Expectation Effect

Kan je door anders te denken, je sportprestaties verbeteren? Kun je door anders naar jezelf te kijken de presentatie die je geeft tot een nog beter einde brengen? Het antwoord is ja! En hier geen new age, denk maar een…

Extreme Ownership

Jocko Willink

Hij vocht in één van de meest gevaarlijke gebieden van Irak. Daar leerde hij als Navy Seal de kneepjes van het leidinggeven onder extreme omstandigheden. Nu geeft hij de lessen die hij daar leerde door aan CEO’s en managers. In…

Undistractable

“Indistractable” van Nir Eyal biedt waardevolle inzichten en praktische strategieën om afleiding te overwinnen en gefocust te blijven. Eyal onthult hoe externe prikkels onze aandacht beïnvloeden en geeft concrete stappen om een onverdeelde concentratie te bereiken. Het boek introduceert het…

Uitblinkers!

Book cover van Uitblinkers

Is Bill Gates geniaal, talentvol en de meester van zijn eigen lot? Of zijn de omstandigheden waarin hij opgroeide ook van invloed geweest? En waarom is de top in het Canadese ijshockey merendeels geboren in dezelfde maand? Uitblinkers biedt niet…

Psychology of money

Psychology of money

“Psychology of money” is a true gem that will redefine your perception of money and the economy. Prepare to embark on an exhilarating journey that transcends mere facts and figures, and delves deep into the intricate world of emotions, feelings,…

The richest man

The richest man of Babylon

Get ready to unlock the key to financial abundance and transform your life with an invaluable book that I recently stumbled upon. I can’t stress enough the importance of reading books that have the power to catalyze incredible changes in…

Be honest to women

Bookcover Models

Are you ready to revolutionize your dating life and take yourself to the next level? It’s time to embrace honesty and transform into the confident, attractive man you’ve always wanted to be. Picture this: you’re out on a date, and…

Unscripted

Unscripted by MJ De Marco

Discovering new perspectives and challenging our preconceived notions is a transformative experience. Recently, I had the pleasure of immersing myself in the thought-provoking book, ‘Unscripted,’ authored by the brilliant MJ DeMarco. In his work, DeMarco fearlessly confronts the notion of…

Atomic habits

Atomic habits

Get ready to supercharge your goals and unleash your full potential with “Atomic Habits“! This game-changing book by James Clear, renowned expert on habit formation, provides an unbeatable roadmap for constant improvement, no matter what you aspire to achieve. Prepare…

My Journey with Tony Robbins

Tony Robbins Unleash the power within bookcover

As a fourteen-year-old entrusted with babysitting my two young cousins, I found myself surrounded by a vast collection of books owned by my uncle. Amidst the sea of titles, one book stood out and captured my attention: “Unlimited Power” by…

The Timeless Wisdom of “The 7 Habits”

Highly effective people bookcover Stephen Covey

Unlocking the profound influence of a twentieth-century business classic, “The 7 Habits” continues to shine brightly three decades later, resonating with even greater relevance in our modern world. In an era where individuals face burnout and our planet battles unprecedented…

Loyal to yourself

Boekcover Ik zweer trouw

In every corner of the world, there are individuals who display extraordinary courage to protect and assist others. They are the military personnel who valiantly fight for the freedom of others, the firefighters who fearlessly rush into burning buildings to…